Disclaimer

Door mij in te schrijven voor de 8 Zaligheden loop verklaar ik kennis te hebben genomen van de inhoud van de volgende bepalingen en hiermee akkoord te zijn.

 

INSCHRIJVING 

 1. Ik ben ermee bekend dat ik alleen kan deelnemen als ik het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heb ingevuld, het inschrijfgeld volledig heb voldaan en het gestelde in deze voorwaarden onvoorwaardelijk heb geaccepteerd.
 2. Ik verklaar en garandeer dat ik volledig bevoegd ben om mij in te schrijven.
 3. Indien ik een derde heb ingeschreven verklaar ik dat ik gemachtigd ben om deze inschrijving namens deze derde partij uit te voeren. Ik ga ermee akkoord dat de voorwaarden van deze deelnemersverklaring onverkort gelden voor mijzelf en elke derde waarvoor ik als vertegenwoordiger of gemachtigde optreed.
 4. Ik ben ermee bekend dat mijn inschrijving definitief is en dat ik deze niet kan annuleren. Na inschrijving ben ik de inschrijfkosten verschuldigd.
 5. Ik ga ermee akkoord dat mijn inschrijving persoonlijk en niet overdraagbaar is.
 6. Ik verklaar dat ik de minimumleeftijd van 18 jaren heb bereikt of dat ik als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige toestemming heb verleend voor de inschrijving van de minderjarige en ik de in deze deelnemersverklaring besproken toestemming en vrijwaring namens de minderjarige heb verstrekt.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname is voor mijn eigen risico. TR is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die ik of mijn nabestaande(n) direct of indirect mocht lijden als gevolg van mijn deelname.
 2. TR is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot mijn deelname. Ik vrijwaar TR voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot mijn deelname.

 

LEEFTIJD

9. De gezondheid en veiligheid van de deelnemers staat op de eerste plaats. Ten aanzien van de te lopen afstanden geldt als leeftijdsondergrens het volgende advies:

 • Marathon: > 20 jaar
 • Halve marathon > 17 jaar
 • 10 kilometer > 13 jaar 
 • Kidsruns > 4 jaar

 

GEZONDHEID

10. Wij gaan er vanuit dat deelnemers in goede gezondheid verkeren en dienovereenkomstig de gekozen afstand, wedstrijdfit zijn. Raadpleeg bij twijfel hierover een arts alvorens te beginnen met hardlopen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer zelf.


VERKEERSVEILIGHEID

11. De routes zijn niet verkeersvrij en derhalve zijn de geldende verkeersregels van toepassing.
De verantwoordelijkheid voor het naleven hiervan ligt bij de deelnemers zelf.

 

PERSOONSGEGEVENS

12. Ik verleen TR toestemming om mijn persoonsgegevens (naw en e-mail adres) te gebruiken voor het aan mij verzenden van informatie over de 8 Zaligheden loop en ik ben akkoord met het plaatsen op de website van door mij aan de organisatie toegezonden uitslagen, teksten en foto's.